#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhìn thấy người thầy mình lại nghĩ đến cảnh tượng của tối ngày hôm đó cái tối ngày hôm đó mình và người thầy đã có với nhau đã có những giây phút hân hoan và cũng thực sự từ cái ngày tối hôm đó mình cảm giác như đời mình đã thay đổi đi rất nhiều người thầy đã cho mình thấy được sự kích dục từ bên sâu trong con người thầy, không biết thầy ấy có cảm giác như vậy không chứ đối với mình thì niềm vui sự kích thích đó của người thầy đã mang lại cho mình sự phấn khởi niềm tin về tình dục vô cùng to lớn, người đẹp như này mà thầy không chén cũng là điều đáng phí đấy chứ nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A